O svazu

Posláním Českého svazu plníren propan-butanu (ČSPPB) je napomáhat svojí činností k podpoře a všestrannému rozvoji podnikání a odborných a obchodních vztahů svých členů v oboru zkapalněných ropných plynů na území České republiky.

Hlavní činnost ČSPPB spočívá v

 • obhajobě a prosazování zájmů svých členů v oblasti plnění tlakových nádob plyny;
 • aktivní účasti na utváření a implementaci legislativy v oboru plnění tlakových nádob plyny, včetně připomínkování norem, a to jak v rámci České republiky, tak na úrovni Evropské unie;
 • zajišťování rovných podnikatelských podmínek pro všechny subjekty podnikající v oboru plnění tlakových nádob plyny na území České republiky;
 • zajištění veškerých činností upravujících nakládání se směsí propan butan ve vztahu k plnění tlakových nádob plyny;
 • kontrole dodržování právních, technických a etických norem při nakládání se zkapalněnými ropnými plyny, zejména z hlediska bezpečnosti a tvorby požárních předpisů, a aktivní účasti na utváření a implementaci legislativy týkající se bezpečného využívání zkapalněných ropných plynů;
 • informování veřejnosti prostřednictvím médií o možných problémech, které souvisejí s činností plnění tlakových nádob plyny;
 • vydávání odborných studií a publikací;
 • spolupráci s příslušnými státními orgány, jakož i odbornými organizacemi a profesními svazy (Hospodářská komora aj.);
 • rozvíjení národní i mezinárodní spolupráce se subjekty působícími v oblasti plnění tlakových nádob plyny, včetně účasti na odborných a vědeckých projektech;
 • zajištění zastupování svých členů v případných správních a soudních řízeních, vyjma řízení trestněprávního;
 • pořádání vzdělávacích aktivit (školení, přednášek, seminářů aj.) zaměřených na problematiku plnění tlakových nádob plyny za účelem rozšíření právních a odborných znalostí svých členů;
 • podpoře a stimulaci obchodních, odborných a společenských aktivit, jakož i jiných iniciativ svých členů, především ve formě poradenství a odborných konzultací, poskytování informačního a analytického servisu a zajišťování propagace a reklamy;
 • moderace vztahů a případných sporů mezi svými členy;
 • realizaci jakýchkoliv jiných aktivit, které přispívají k dosažení poslání svazu v souladu se stanovami.

ČSPPB poskytuje služby především svým členům a v rámci možností a kapacit také ostatním zájemcům, a to na smluvní bázi.

Předsednictvo

Daniel Štraub, předseda

Revizní technik plynových a tlakových zařízení, bezpečnostní poradce ADR, ředitel rozvíjející se společnosti v oblasti zpracování a distribuce LPG, ale především hrdý otec čtyř dětí žijící v harmonickém vztahu. V plynárenství se pohybuje od roku 1995, kdy došlo k jeho privatizaci, a i po 27 letech hledá nové způsoby, jak v tomto dynamickém odvětví vytvářet dobré pracovní podmínky a přispět ke zkvalitnění plynárenství jako celku.

Mgr. Cezary Churas, místopředseda

Dušan Strašil, místopředseda

Kontrolní komise

 • Radoslav Marek, předseda kontrolní komise
 • Jiří Menšík, člen kontrolní komise
 • Zdeněk Zeman, člen kontrolní komise

Členové ČSPPB

Omlouváme se, ale nepodařil se načíst obsah okna.